0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến độ thi công Vũng Tàu Pearl tháng 10/2023

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Block Ruby và Opal – Hoàn thiện 100% tô mặt ngoài tầng 28 – tầng mái (34)

Block Ruby và Opal – Hoàn thiện 100% tô mặt ngoài tầng 28 – tầng mái (34)

Block Sapphire và Topaz – Hoàn thiện 100% tô mặt ngoài tầng 19 – tầng 27

Block Sapphire và Topaz – Hoàn thiện 100% tô mặt ngoài tầng 19 – tầng 27

Block Ruby và Opal – Thi công gắn khung, kính cửa nhôm mặt ngoài tầng 25

Block Ruby và Opal – Thi công gắn khung, kính cửa nhôm mặt ngoài tầng 25

Block Sapphire và Topaz – Thi công cột vách tầng 33 hồ bơi đến tum mái

Block Sapphire và Topaz – Thi công cột vách tầng 33 hồ bơi đến tum mái

 

Đăng Ký Tư Vấn

     

    Đăng Ký Tư Vấn