0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến độ thi công Vũng Tàu Pearl tháng 01/2024

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Block Ruby và Opal – Thi công gắn khung cửa tầng 33, kính cửa nhôm mặt ngoài tầng 32

Block Ruby và Opal – Thi công gắn khung cửa tầng 33, kính cửa nhôm mặt ngoài tầng 32

Block Ruby và Opal – Thi công bả sơn nước mặt ngoài, logia từ trên xuống tầng 32

Block Ruby và Opal – Thi công bả sơn nước mặt ngoài, logia từ trên xuống tầng 32

Block Sapphire và Topaz – Thi công gắn khung tầng 31, kính cửa nhôm mặt ngoài tầng 17

Block Sapphire và Topaz – Hoàn thành đổ bê tông tum mái

Block Sapphire và Topaz – Hoàn thành đổ bê tông tum mái