0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến Độ Thi Công Tháng 8/2022

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl – Mặt tiền Thi Sách

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Thi công xây tường căn hộ tầng 27 Block Ruby và Block Opal

Thi công tô tường hành lang tầng 10 Block Sapphire và Block Topaz

Thi công tô tường hành lang tầng 7 Block Ruby và Block Opal

Thi công tô tường căn hộ tầng 10 Block Sapphire và Block Topaz