0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến Độ Thi Công Tháng 6/2022

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Topaz

Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Topaz

Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Opal

Xây tường căn hộ từ tầng 15 đến tầng 18 Block Ruby và Block Opal

Tô chát phần thô căn hộ Block Sapphire và Topaz

 

Đăng Ký Tư Vấn

     

    Đăng Ký Tư Vấn