0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến Độ Thi Công Tháng 5/2022

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Topaz

Xây tường căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 Block Sapphire và Block Topaz

Xây tường căn hộ từ tầng 14 đến tầng 18 Block Ruby và Block Opal

Xây tường căn hộ từ tầng 10 đến tầng 14 Block Topaz và Block Saphire

Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Sapphire

 

Đăng Ký Tư Vấn

     

    Đăng Ký Tư Vấn