0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến Độ Thi Công Tháng 5/2021

Hình ảnh tổng thể

Hình ảnh tổng thể

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2

mặt sàn vung tau pearl

Đang thi công cốt thép cột tầng 1 Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cốt thép cột tầng 1 Block Sapphire và Block Topaz

Hình ảnh tổng thể Block Ruby

Đang thi công cốt thép cột tầng 1 Block Ruby và Block Opal