0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến Độ Thi Công Tháng 4/2022

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Topaz

Xây tường căn hộ từ tầng 12 đến tầng 14 Block Sapphire và Block Topaz

Xây tường căn hộ từ tầng 8 đến tầng 10 Block Ruby và Block Opal

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 20 Block Ruby và Block Opal

Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Sapphire