0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến độ thi công tháng 3/2023

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Tổng thể dự án Vung Tau Pearl

Block Ruby và Opal thi công xây tường tầng 33

Block Ruby và Opal thi công tô tường căn hộ tầng 30

Block Ruby và Oapl thi công tô tường căn hộ tầng 30

Block Ruby và Opal tiếp tục thi công MEP hành lang tầng 24

Block Ruby và Opal thi công ốp lát gạch tầng 10