0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến độ thi công tháng 12/2022

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Tổng thể dự án Vung Tau Pearl

Block Ruby và Opal xây tường tầng 32

Block Sapphire và Topaz tiếp tục xây tường tầng 31

Block Ruby và Oapl tô tường tầng 28

Block Ruby và Opal đóng trần thạch cao tầng 4

Block Ruby và Opal tiếp tục thi công MEP hành lang tầng 21

Block Ruby và Opal lắp đặt M&E căn hộ 21