0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến Độ Thi Công Tháng 12/2021

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cốt thép sàn tầng 11 Block Ruby

Đang thi công cốt thép sàn tầng 11 Block Ruby

Hình ảnh tổng thể dự án Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốt thép sàn tầng 11 Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốp pha sàn tầng 11 Block Ruby và Block Opal