0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến độ thi công tháng 11/2022

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Block Ruby và Opal tô tường tầng 23

Block Ruby và Opal thi công thạch cao tầng 10

Block Ruby và Opal thi công xương thạch cao tầng 10

Block Ruby và Opal đóng trần thạch cao tầng 4

Block Ruby và Opal thi công MEP hành lang tầng 21

Block Ruby và Opal thi công MEP hành lang tầng 21

Block Ruby và Opal lắp đặt M&E căn hộ 21

 

Đăng Ký Tư Vấn

     

    Đăng Ký Tư Vấn