0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến Độ Thi Công Tháng 11/2021

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cốt thép sàn tầng 7 Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cốt thép sàn tầng 7 Block Sapphire và Block Topaz

Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốt thép sàn tầng 7 Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốt thép sàn tầng 7 Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốp pha sàn tầng 7 Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốp pha sàn tầng 7 Block Ruby và Block Opal

 

Đăng Ký Tư Vấn

     

    Đăng Ký Tư Vấn