0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến độ thi công tháng 10/2022

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Thi công xây tường căn hộ tầng 30 Block Ruby và Block Opal

Thi công tô tường hành lang tầng 17 Block Sapphire và Block Topaz

Thi công đường điện Block Ruby và Block Opal

Thi công tô tường căn hộ tầng 16 Block Sapphire và Block Topaz

Thi công trần Block Sapphire và Block Topaz