0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến Độ Thi Công Tháng 10/2021

Hình ảnh tổng thể

Hình ảnh tổng thể

Hình ảnh tổng thể dự án

Đang thi công cốt thép sàn tầng 5 Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cốt thép sàn tầng 5 Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cột tầng 5 lên tầng 6 Block Sapphire và Block Topaz

 

Đăng Ký Tư Vấn

     

    Đăng Ký Tư Vấn