0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến Độ Thi Công Tháng 1/2022

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Đang thi công cốt thép sàn tầng 15 Block Ruby

Đang thi công cốt thép sàn tầng 15 Block Ruby và Opal

Đang xây dựng căn hộ tầng 4 Block Shapphire và Topaz

Đang xây dựng căn hộ tầng 4 Block Shapphire và Topaz

 

Đăng Ký Tư Vấn

     

    Đăng Ký Tư Vấn