0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến độ thi công tháng 09/2023

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Block Ruby và Opal – Hoàn thiện 60% tô mặt ngoài tầng 28 – tầng mái (34)

Block Ruby và Opal – Hoàn thiện 60% tô mặt ngoài tầng 28 – tầng mái (34)

Block Sapphire và Topaz – Hoàn thiện 80% tô mặt ngoài tầng 19 – tầng 27

Block Sapphire và Topaz – Hoàn thiện 80% tô mặt ngoài tầng 19 – tầng 27

Block Ruby, Opal, Sapphire và Topaz – Thi công gắn khung, kính cửa nhôm mặt ngoài tầng 12

Block Ruby, Opal, Sapphire và Topaz – Thi công gắn khung, kính cửa nhôm mặt ngoài tầng 12

Block Ruby, Opal, Sapphire và Topaz – Thi công gắn khung, kính cửa nhôm mặt ngoài tầng 12

 

Đăng Ký Tư Vấn

     

    Đăng Ký Tư Vấn