0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến độ thi công tháng 08/2023

Tổng Thể Dự Án Vung Tau Pearl

Block Ruby và Opal – Thi công xây tường căn hộ tầng 33

Block Ruby và Opal thi công tô tường căn hộ tầng 30

Block Sapphire và Topaz – Thi công tô mặt ngoài tầng 19

Block Ruby, Opal, Sapphire và Topaz – Thi công gắn cửa mặt ngoài tầng 4

Block Ruby, Opal, Sapphire và Topaz – Thi công gắn cửa mặt ngoài tầng 4