0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến Độ Thi Công Tháng 02/2022

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Hình ảnh tổng thể dự án

Xây tường căn hộ từ tầng 4 đến tầng 6 Block Sapphire và Block Topaz

Xây tường căn hộ từ tầng 4 đến tầng 6 Block Sapphire và Block Topaz

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 Block Ruby và Block Opal

Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal