2.557.373.520

Số tầng: 5

Diện tích: 53.43 m2

Phòng Ngủ: 1

View: Hồ bơi & Công viên

2.487.700.800

Số tầng: 7

Diện tích: 53.43 m2

Phòng Ngủ: 1

View: Hồ bơi & Công viên

Hết hàng
3.711.298.560

Số tầng: 3

Diện tích: 53.4 m2

Phòng Ngủ: 2

View: Biển

-4%
2.254.493.398

Số tầng: 14

Diện tích: 53.43 m2

Phòng Ngủ: 1

View: Hồ bơi & Công viên

-1%
2.400.000.000

Số tầng: 21

Diện tích: 53.43 m2

Phòng Ngủ: 1

View: Biển

4.150.000.000

Số tầng: 19

Diện tích: 93.05 m2

Phòng Ngủ: 3

View: Biển

Hết hàng
2.577.389.040

Số tầng: 26

Diện tích: 56.44 m2

Phòng Ngủ: 1

View: Thành phố

2.442.885.750

Số tầng: 15

Diện tích: 53.43 m2

Phòng Ngủ: 1

View: Biển